SES-STERLING SA
1 bis rue de Délémont
68308 SAINT-LOUIS
R.C. Mulhouse
N° SIRET 945 750 347 00011
N° CEE FR 83945750347
NAF 2221Z

Merken en handelsnamen
De handelsnamen, logo’s en andere symbolen op de internet website van SES-Sterling.com/SES-Sterling.fr zijn de eigendom van SES-STERLING en beschermd door de wet. Hun gebruik zonder schriftelijke autorisatie van SES-STERLING is verboden.

Intellectuele eigendom
Alle of een deel van de gegevens op de web-pagina’s van SES-STERLING zijn beschermd door de wet over de intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie is het verboden alle of een deel van de gegevens op de web-pagina’s van SES-STERLING (logo’s en andere kenmerken) te kopiëren of te gebruiken, behalve voor individueel en privé-gebruik. Alle andere acties worden als vervalsing gerechtelijk vervolgd.

Aansprakelijkheid inzake inhoud
SES-STERLING werkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de realisatie en bijwerking van haar web-pagina’s. De vennootschap wijst echter alle aansprakelijkheid af in het geval van verkeerde inlichtingen op de website. SES-STERLING kan alle gegevens altijd wijzigen zonder voorafgaande bekendmaking.

Toepasselijk recht
De bovengenoemde wettelijke vermeldingen betrekken zich op de franse wet, met uitsluiting van alle andere wetten.

Gebruikte software

Copyright SES-STERLING - Folgen Sie der Website des Lebens RSS 2.0